B3DC

Materials d’impressió ceràmica

Materials de robocàsting

Pastes baixa temperatura 980 – 1100 °C

La gamma de pastes de baixa temperatura inclou una àmplia proposta de pastes polivalents per a terrisseria, ceràmica artística i ceràmica estructural.
Aporten propietats idònies per a l’elaboració de peces d’assecatge difícil, evitant deformacions i esquerdes.

Pastes refractàries 1200 – 1300 °C

La gamma de pastes refractàries inclou una àmplia proposta de pastes d’alta temperatura per a ceràmica artística. Contenen un elevat percentatge de xamota (40%), amb diferents granulometries, d’impalpable (0-0.2 mm) a molt gruixuda (1-3 mm), que proporciona un comportament excel·lent durant l’assecatge i la cocció. Les varietats de més granulometria desenvolupen textures que donen caràcter a la peça. La seva extraordinària plasticitat les fa òptimes per a modelar i escultura de gran format, i la seva àmplia gamma de tons, des del blanc ivori fins al negre grafit, les converteix en un mitjà d’expressió artístic ideal. També són pastes adequades per a Raku.

Pastes especials i porcellanes

La gamma de porcellanes inclou una àmplia i exclusiva proposta per a ceràmica artística, amb varietats acolorides, xamotades, de paper i porcellanes imperials de Jingdezhen, d’extraordinària translucidesa i blancor. Així mateix, s’inclouen en aquest apartat les pastes ceràmiques especials que, per les característiques, destaquen de les gammes més convencionals.

Materials de binderjetting

Ceràmica refractària 1200- 1250 °C

Composició especialment realitzada per a peces lleugeres esmaltades.
Ceràmica microporosa ideal per a projectes científics, de disseny o enginyeria.
Ceràmica ideal per a joieria a causa de la seva lleugeresa i a les virtuts pròpies de la ceràmica. Coloració blanca torrat.

Material density (g/cm³) 2,26
Water absorption (g/cm³) 0,49
Open porosity (%) 54,1
Maximum strength (KN) 0,20
Maximum tension (MPA) 1,9

Ceràmica refractària infiltrada, esmaltada

La formulació de la nostra pols d’impressió 3D ceràmica Binderjet B1 permet infiltrar diferents components ceràmics que canvien els paràmetres a demanda de les necessitats del projecte. El material també permet una àmplia gamma d’esmaltats que confereixen a les peces uns valors molt diferents dels anteriorment descrits a la taula.

sio2 infilled
Material density (g/cm³) 2,17
Water absorption (g/cm³) 0,22
Open porosity (%) 23,3
Maximum strength (KN) 1,31
Maximum tension (MPA) 13,3
Esmaltat a 1250 º
Material density (g/cm³)
Water absorption (g/cm³)
Open porosity (%)
Maximum strength (KN)
Maximum tension (MPA)

Alúmina 1650 °C

La impressió en alúmina és ideal quan es busquen resultats a nivell volumètric, tèrmic i resistència química.
Les peces impreses en alúmina B1 amb binderjett tenen com a punt fort respecte a altres tecnologies el preu i les mesures.
La resolució de les peces mai no serà la que s’aconsegueix amb altres tecnologies com SLA o DLP presentant en molts casos deformacions superiors al 0,3 mm

Material density (g/cm³) 3,3
Water absorption (g/cm³) 0
Open porosity (%) 0
Maximum strength (KN) 0
Maximum tension (MPA) 0

Materials de SLA/DLP

Porcellana SLA 1200 – 1250 °C

Composició especialment realitzada per a peces lleugeres esmaltades.
Ceràmica microporosa ideal per a projectes científics, de disseny o enginyeria.
Ceràmica ideal per a joieria degut a la seva lleugeresa ia les virtuts pròpies de la ceràmica. Coloració blanc torrat.

Material density (g/cm³) 2,26
Water absorption (g/cm³) 0,49
Open porosity (%) 54,1
Maximum strength (KN) 0,20
Maximum tension (MPA) 1,9
Tecnologia ceràmica tècnica SLA i DLP de BCN 3D CERAMICS.
Tecnologia ceràmica tècnica SLA i DLP de BCN 3D CERAMICS.

Silicat d’Alúmina DLP 1250 °C

Composició amb més duresa que la formulació B1 basada en Sio2 acabats estètics equivalents en esmaltat, més tolerància al desgast en la intempèrie. Menys porosa i més compacta; Coloració base blanc groguenc.

Material density (g/cm³)
Water absorption (g/cm³)
Open porosity (%)
Maximum strength (KN)
Maximum tension (MPA)
Silicat d'Alúmina DLP 1250 ºC de BCN 3D CERAMICS.
Silicat d'Alúmina DLP 1250 ºC de BCN 3D CERAMICS.

Alúmina DLP 1650 °C

La impressió en alúmina DLP dona com a resultat peces 100% ALo2 ideal per a peces amb gran resistència al desgast i impacte tèrmic.
Ideal per a peces que no són possibles de mecanitzar a causa de la seva geometria.
Peces petites, tecnologia no apta per a producció de peces mitjanes ni grans.

Material density (g/cm³)
Water absorption (g/cm³)
Open porosity (%)
Maximum strength (KN)
Maximum tension (MPA)
Tecnologia ceràmica tècnica SLA i DLP de BCN 3D CERAMICS.
Alúmina DLP 1650 ºC de BCN 3D CERAMICS.